Cena urządzenia Spinor to 150zł
Blog - wiedza i świadomość to pierwszy krok w zdrowsze życie
24
KWI 2020

Spinor- Twoja niewidzialna ochrona!

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek jak działa i jak wpływa na zdrowie Twój telefon komórkowy, tablet, komputer czy inny sprzęt RTV AGD? Każde z tych urządzeń wytwarza pole elektromagnetyczne (PEM). Pomimo że źródła pola elektromagnetycznego znajdują się w środowisku domowym, temat ich szkodliwości poruszany jest dość rzadko co spowodowane jest "niewidocznością" tego zjawiska. Niestety niewidzialne nie oznacza nieszkodliwe, a wręcz przeciwnie! Negatywny wpływ na zdrowie człowieka wynika z efektu kumulacji promieniowania emitowanego przez różne urządzenia użytku codziennego, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia i samopoczucia zarówno Twojego, jak i Twoich bliskich!
 

 

3 szokujące fakty, które skłonią cię do myślenia ...

1.Czy wiesz, że Światowa Organizacja Zdrowia uważa kwestię ochrony ludności przed promieniowaniem elektromagnetycznym za ?1 w świecie, nawet w porównaniu z promieniowaniem radioaktywnym?.

2. Czy wiesz, że elektronika domowa jest bardziej niebezpieczna niż alkohol i palenie? Lekarze ciąglealarmują, że telefony komórkowe i sieci bezprzewodowe mogą sprowokować nieuleczalnechoroby, powodują zmiany składu krwi, choroby nowotworowe, bezpłodność  i inne nieodwracalne zmiany w organizmie człowieka?

3.Czy wiesz, że używanie urządzeń technicznych bez których nie umiemy się obejść w codziennym funkcjonowaniu, zwiększa ilość promieniowania które nas otacza nawet o kilka tysięcy razy?
 

 

Najczęstsze objawy i skutki promieniowania elektromagnetycznego

 • Bóle, zawroty głowy
 • Zaburzenia widzenia
 • szybkie zmęczenie
 • senność, znużenie
 • nerwowość, nadpobudliwość
 • depresja
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia neurologiczne
 • utrata pamięci i koncentracji
 • zwiększone ciśnienie krwi
 • zmniejszona aktywność seksualna

 

Życie współczesnego człowieka uwarunkowane jest ciągłym przebywaniem wśród elektronicznych urządzeń emitujących szkodliwe pole elektromagnetyczne.

Czy wiesz, że możesz chronić swoje zdrowie przed negatywnymi skutkami promieniowania elektromagnetycznego, nie rezygnując z użytkowania urządzeń emitujących PEM?

Jak? To proste! Ponad 20lat rzetelnej pracy specjalistów oraz szereg badań naukowych zaowocowało stworzeniem urządzenia Spinor. Urządzenie to jest generatorem prawego statycznego pola torsyjnego.

 

Oddziaływanie prawego pola torsyjnego wytwarzanego przez urządzenie „Spinor”, z lewym polem torsyjnym (które niekorzystnie wpływa na zdrowie człowieka), generowanym przez komputer, telewizor, lub inne urządzenie RTV i AGD, powoduje neutralizację lewego pola, dzięki czemu powstaje strefa bezpieczeństwa wokół chronionego obiektu. Utworzona przez „Spinor” strefa bezpieczeństwa stanowi  barierę chroniącą przed szkodliwym działaniem pola elektromagnetycznego na ludzki organizm. Urządzenia ochronne Spinor od ponad 20 lat stosowane są na całym świecie, w takich państwach jak : Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Izrael, Bułgaria, Rosja, Ukraina, Białoruś, Chiny, a także wiele innych. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, zajmującą się dystrybucją oryginalnych urządzeń bezpośrednio od producenta!

Dosyć lekceważenia pola elektromagnetycznego! Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś.

 

 

23
KWI 2020

Urządzenie Spinor?

Urządzenie „Spinor”- ochrona przed promieniowaniem komórkowym.

Urządzenie „Spinor” jest wiarygodną oraz wygodną ochroną przed szkodliwym wpływem torsyjnej (informacyjnej) komponenty promieniowań elektromagnetycznych telefonów komórkowych oraz stacjonarnych, MP3, MP4, laptopów, i innych urządzeń elektronicznych.

Przeprowadzone w ciągu ostatnich lat badania potwierdziły że torsyjna informacyjna komponenta telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jest głównym czynnikiem negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie (dzięki rozwojowi współczesnej nauki szkodliwy wpływ elektromagnetycznego promieniowania urządzeń elektrycznych) można skutecznie zmniejszyć.

Długotrwałe oddziaływanie torsyjnej (informacyjnej) komponenty promieniowania komórkowego powoduje ogólne pogorszenie samopoczucia człowieka, ból głowy, nadmierne zmęczenie, pogorszenie wzroku oraz pamięci, a także snu. Oprócz tego może być przyczyną obniżonej odporności (co wiąże się ze zwiększoną podatnością na choroby), problemów z układem hormonalnych a także rozrodczym.

Dzieci oraz kobiety w ciąży są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ pól torsyjnych.

Urządzenie „Spinor” neutralizuje szkodliwy dla zdrowia ludzkiego wpływ wyżej wymienionych promieniowań i stwarza wokół telefonu komórkowego (bądź innego urządzenia elektronicznego) przestrzeń ochronną.

 

 

Jak Używać?

 

 

Spinor należy przykleić na zewnętrzną część telefonu komórkowego lub wybranego urządzenia elektronicznego w jakimkolwiek wygodnym dla Państwa miejscu. Spinor nie zakłóca działania żadnych urządzeń.

UWAGA! Aby zapewnić dobre przytwierdzenie spinora należy miejsce na którym będzie przyklejony dokładnie oczyścić z brudu oraz odtłuścić (zaleca się użycie spirytusu lub wódki).


Ważnym jest aby powierzchnie do której będziemy przytwierdzać była gładka i płaska. Po umieszczeniu Spinora na urządzeniu, należy dociskać go przez około 10-15 sekund. Spinor podlega gwarancji przez okres 2 lat od daty zakupu.

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna Ukrainy w dniu 29.09.2009

dopuściła do użytku urządzenie Spinor  (? 05.03.02-04/60960).

 

 

 

Jak Sprawdzić?

 

Kinezjologiczny test

 

Najważniejsze jest założenie, że nasze ciało nie umie kłamać, ani oszukiwać.

 

W celu udowodnienia negatywnego wpływu promieniowania telefonu komórkowego na organizm ludzki oraz skuteczność ochrony którą zapewnia spinor proponuje Państwu prosty, kinezjologiczny test autorstwa Doktora Davida. R. Hawkinsa.

Dla przeprowadzenia wspomnianego testu niezbędne są 2 osoby. Osoba testowana wyciąga ramię w bok, tak jak podczas robienia samolotu trzymając w dłoni telefon (bez urządzenia ochronnego), Ramię ma być równolegle do podłogi, głowa prosto, podbródek równolegle do podłogi, oczy otwarte a wzrok skierowany w dół na podłogę. Jeśli jedno ramie się zmęczy, można użyć drugiego.

Druga osoba próbuje skierować ramię partnera w kierunku podłogi za pomocą ucisku okolicy miejsca, w którym nosi się zegarek(Rys.1).

Pierwszy uczestnik testu stara się stawiać opór oraz zapamiętuje poziom oporu ramienia.

 

(Rys.2)Pierwszy uczestnik testu trzyma w dłoni telefon komórkowy z przytwierdzonym urządzeniem ochronnym przez 10-15 sekund po czym uczestnicy przeprowadzają taki sam test, jak opisany powyżej, pamiętając o zwróceniu szczególnej uwagi na poziom oporu ramienia.

Po przeprowadzaniu tego prostego doświadczenia zauważą Państwo, że opór ręki jest znacznie większy gdy osoba trzyma w dłoni telefon zabezpieczony urządzeniem “Spinor”, co potwierdza oddziaływanie torsyjnej komponenty promieniowania telefonu na organizm ludzki. Co więcej, jeśli przeprowadzimy analogiczne doświadczenie, z tą różnicą że w pierwszej części testu uczestnik nie będzie trzymać w dłoni telefonu, zauważymy, że różnica w sile oporu ramienia będzie prawie niezauważalna.

 

22
KWI 2020

Wpływ promieniowania wytwarzanego przez telefony komórkowe na układ immunologiczny i parametry biochemiczne krwi człowieka oraz sprawdzenie skuteczności ochrony organizmu przy użyciu urządzeń Spinor.

Wyniki badań potwierdziły pozytywny wpływ urządzeń Spinor na zmniejszenie komponenty torsyjnej pola elektromagnetycznego o czym świadczy poprawa parametrów biochemicznych krwi oraz stabilizacja układu immunologicznego. Układ ten bierze udział w ochronie organizmu przed chorobami infekcyjnymi, alergicznymi oraz onkologicznymi.

Urządzenie Spinor może być rekomendowane jako środek profilaktyczny służący do likwidacji negatywnych skutków promieniowania elektromagnetycznego.

 

Metody i wyniki badań:

 

1. Cel pracy naukowej:

Udowodnienie wpływu promieniowania wytwarzanego przez telefony komórkowe na układ immunologiczny i parametry biochemiczne krwi człowieka oraz sprawdzenie skuteczności ochrony organizmu przy użyciu urządzeń Spinor.


2. Metodyka badań:

Badania zostały przeprowadzone w laboratorium wydziału inżynierii biomedycznej Międzynarodowego Uniwersytetu Kształcenia w Kijowie.


3. Metodyka badań immunologicznych:

Stan układu immunologicznego (15 wskaźników komórkowych i humoralnych mechanizmów obronnych organizmu) zweryfikowano po 1,5 miesiąca używania urządzeń Spinor przez grupę badaną.

W badaniach wzięło udział 35studentów w wieku 18-25 lat, którzy na stale korzystali z telefonów komórkowych w przeciągu ostatnich 4-5lat. Grupę badaną stanowiło 25 studentów, których telefony komórkowe zostały zaopatrzone w urządzenia Spinor, natomiast grupa kontrolna składała się z 10 studentów, u których takiej ochrony nie zastosowano.

Przed rozpoczęciem badania obydwie grupy zostały poddane wnikliwej analizie, w której praktycznie u wszystkich badanych studentów wykazano:

 • leukopenię
 • spadek ilości leukocytów, limfocytów B i T poniżej normy
 • spadek ilości makrofagów poniżej normy
 • hiperglobulinemię oraz podwyższoną wartość krążących immunoglobulin

 

Po upłynięciu 1,5 miesiąca w grupie badanej u 23 studentów (90%) wykazano poprawę parametrów krwi do prawidłowych wartości w porównaniu z grupą kontrolną.


W grupie badanej zaobserwowano:

 • wzrost wartości leukocytów, limfocytów B i T do prawidłowych wartości
 • zwiększenie aktywności makrofagów
 • poprawę parametrów immunoglobulin 3 klas: IgA, IgM, IgG.

Dodatkowo, ocenie poddano subiektywne odczucia badanych- zmniejszenie uczucia zmęczenia i senności w ciągu dnia, zwiększenie aktywności i efektywności w trakcie wykonywania codziennych czynności.

Dane te świadczą o upośledzeniu funkcjonowania układu immunologicznego osób używających telefony komórkowe oraz unormowaniu wyników laboratoryjnych podczas używania urządzeń Spinor.

Warto wspomnieć, że w trakcie wykonywania badań, żadna z osób badanych nie stosowała leczenia farmakologicznego ani immunmodulującego, co potwierdza skuteczność urządzeń Spinor i pozytywny wpływ na układ immunologiczny człowieka.

 

Wnioski:

1. Przeprowadzone badania immunologiczne w grupie studentów korzystających z telefonów komórkowych w ciągu 4-5lat, świadczą o negatywnym wpływie promieniowania zarówno na komórkowe jak i humoralne mechanizmy obronne organizmu.

2.Stan układu immunologicznego 90% studentów stosujących urządzenia Spinor, znacznie poprawił się po 1,5 miesiąca, w porównaniu z grupą kontrolną.  Zmiany te dotyczyły takich parametrów jak liczba leukocytów, limfocytów B i T, a także funkcjonalnej aktywności makrofagów.

3. Studenci, którzy korzystają z telefonu komórkowego z urządzeniami Spinor zauważyli subiektywną poprawę pod postacią zmniejszonego zmęczenia i senności w ciągu dnia, zwiększenia efektywności i wydajności.

4. Wyniki te wymagają dalszych badań dotyczących wpływu promieniowania torsyjnego na układ odpornościowy człowieka oraz wnikliwej analizy na poziomie molekularnym.

5. Biorąc pod uwagę wyżej opisane wyniki, stwierdzono, że urządzenia Spinor firmy "Spinor International" mogą być zalecane jako środek zapobiegawczy, w celu wyeliminowania negatywnego wpływu komponenty lewoskrętnej promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez telefony komórkowe na ludzki organizm.

20
KWI 2020

Protect for you

16
KWI 2020

Wpływ promieniowania telefonów komórkowych na zdrowie dzieci.

W dobie rozwoju elektroniki i nanotechnologii społeczeństwo w większości krajów świata otacza się z każdej strony przedmiotami współczesnej techniki. Niekwestionowanym dowodem tego zjawiska jest ogromny wzrost liczby użytkowników telefonów komórkowych. Jeszcze dziesięć lat temu, właścicielami aparatów komórkowych w większości byli studenci i osoby w średnim wieku. Obecnie telefon posiada prawie każde dziecko w wieku szkolnym, jak i wielu emerytów, a wiele z nas posiada więcej niż jeden telefon komórkowy.

Z rozprzestrzenianiem telefonii komórkowej, a wraz z nim powszechne stosowanie innych nowoczesnych technologii, poziom promieniowania w naszym kraju znacznie wzrósł. Niestety, większość użytkowników telefonów komórkowych nie zastanawia się nad szkodliwymi skutkami promieniowania dla zdrowia. Lekarze boją się jakie będą skutki popularności urządzeń mobilnych w ciągu najbliższych 5-10 lat.

 

Wpływ promieniowania telefonów komórkowych na dorosłych i dzieci.

Obecnie lekarze zwracają głównie uwagę na problem wpływu promieniowania telefonów komórkowych na zdrowie dzieci, ponieważ są one bardziej podatne na szkodliwe czynniki zewnętrzne, niż dorośli. Liczba dzieci posiadających telefon komórkowy wzrasta z roku na rok.

Gdy dorośli dzwonią za pośrednictwem telefonu komórkowego, dzieci obserwują ich i naśladują; telefon staje się dla nich całym światem. Aktualnie telefon komórkowy nie służy dzieciom tylko do rozmowy, ale najczęściej służy do grania w gry, korzystania z Internetu, siedzenia na portalach społecznościowych, robienia zdjęć czy słuchania muzyki. Nie mniej jednak, promieniowanie telefonów komórkowych wpływa na dziecko następująco: mózg dziecka pochłania 2-3 razy więcej (w zależności od wieku) szkodliwego promieniowania niż mózg dorosłego człowieka, ponieważ kości czaszki są cieńsze, a proces kostnienia kończy się dopiero w wieku około 25lat. W związku z tym, następują zmiany w komórkach nerwowych mózgu.

W rezultacie, powoduje to wiele zmian fizjologicznych dziecka, które objawiają się w różnych odstępach czasowych. We wczesnych latach u dzieci obserwowano efekty, takie jak:

 

 • Osłabienie pamięci
 • Zmniejszenie uwagi
 • Zmniejszenie aktywności mózgu
 • Zaburzenie snu
 • Zwiększenie drażliwość
 • Zmniejszenie odporności na stres
 • Objawy padaczkowe

 

Po kilku dekadach nadmierne używanie telefonów komórkowych może spowodować:

 

 • Wystąpienie guzów mózgu
 • Chorobę Alzheimera
 • Demencję
 • Zespół depresyjny

 

Te tragiczne skutki wynikają z faktu, że czaszka dziecka jest dużo cieńsza niż dorosłego człowieka, a przenikliwość promieniowania przez kości czaszki jest znacznie wyższa. Powoduje to, że każde promieniowanie łatwo przedostaje się do mózgu i prowadzi do nieodwracalnych zmian.

Lekarze na całym świecie zdecydowanie zalecają rodzicom, aby rozważyli plusy i minusy co do kwestii zakupu telefonu komórkowego dla dziecka. A jeśli jest on bardzo potrzebny, należy nauczyć dziecko prawidłowego korzystania z telefonu, zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie do zabawy.

07
KWI 2020

Forpost-1

Czym jest urządzenie „Forpost-1” i jak to działa?

Odpowiedź:

 

Urządzenie „Forpost-1” jest generatorem prawego statycznego pola torsyjnego. Oddziaływanie prawego pola torsyjnego wytwarzanego przez urządzenie „Forpost-1”, z lewym polem torsyjnym (które niekorzystnie wpływa na zdrowie człowieka), generowanym przez komputer, telewizor, lub inne urządzenie RTV i AGD, powoduje neutralizację lewego pola, dzięki czemu powstaje strefa bezpieczeństwa wokół chronionego obiektu. Utworzona przez „Forpost-1” strefa bezpieczeństwa stanowi barierę chroniącą przed szkodliwym działaniem pola elektromagnetycznego na ludzki organizm.

„Forpost-1” składa się z wielu cylindrów o jednakowej wysokości i szerokości ułożonych koncentrycznie, które umieszczone są pomiędzy metalowymi cylindrami o małych wymiarach, składających się z odpowiednio dobranych metali. Przestrzeń pomiędzy cylindrami jest wypełniona kompleksowym polimerem, który jest wystawiony na działanie prawego statycznego pola torsyjnego w procesie produkcyjnym, co pozwala na wirową polaryzacje polimeru, a tym samym zapewnia właściwości ochronne urządzenia "Forpost-1".

Urządzenie „Forpost-1” – to sprzęt ochrony osobistej, który chroni zdrowie użytkowników komputerów, telefonów komórkowych i innych sprzętów RTV i AGD.

 

 

 

Jak działa „Spinor” i z czego jest zbudowany?

Odpowiedź:

 

Urządzenie "Spinor" neutralizuje szkodliwe dla ludzi pole torsyjne i promieniowanie elektromagnetyczne telefonu komórkowego, komputera, wyświetlaczy i innych urządzeń RTV i AGD, tworząc tym samym strefę bezpieczeństwa w miejscu narażonym na promieniowanie.

Urządzenie składa się ze specjalnego polimeru, który jest wystawiony na działanie prawego statycznego pola torsyjnego podczas jego produkcji. Właśnie to zapewnia właściwości ochronne urządzeniu ochronnemu "Spinor".

 

 

 

Czym różni się promieniowanie torsyjne od promieniowania elektromagnetycznego?

Odpowiedź:

 

Pole torsyjne – to komponenta informacyjna każdego promieniowania elektromagnetycznego.

Udowodniono, że każde pole elektromagnetyczne ma składnik torsyjny (pole torsyjne), które może być zdefiniowane jako pole informacyjne, przenoszące informację „torsyjną” o procesach, które zaistniały w obiektach fizycznych. Na przykład, promieniowanie telewizora lub monitora tworzy pewną strukturę geometryczną określonego pola informacyjnego (torsyjnego), rysy którego powtarzają jego formę. To pole nazywa się statycznym polem torsyjnym. Pole to nie jest silne, ale oddziałując w sposób trwały wywiera negatywny wpływ na organizm użytkownika.

Negatywny wpływ na zdrowie człowieka wynika z efektu kumulacji promieniowania emitowanego z różnych urządzeń użytku codziennego.

Naukowcy udowodnili, że wina negatywnego wpływu na użytkownika sprzętu RTV i AGD, (nawet jeśli użytkownik posiada nowoczesne urządzenia ochronne) leży po stronie pól torsyjnych lewoskrętnych, wytwarzanych przez wszystkie RTV i AGD.

Ze względu na powyższe okoliczności, istnieje pilne zapotrzebowanie na stworzenie urządzenia, które zapewni niezawodną ochronę przed tego rodzaju promieniowaniem. W wyniku wieloletnich badań i prób klinicznych powstały urządzenia „Forpost-1” i „Spinor”, których efekt ochronny został potwierdzony naukowo!

02
KWI 2020

NIEZAUWAŻALNE NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Promieniowanie elektromagnetyczne, a zdrowie człowieka.

 

Promieniowanie elektromagnetyczne (fale elektromagnetyczne) – to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Wszyscy doskonale o tym wiedzą, ale  zapominają o szkodliwości działania tego promieniowania. W dzisiejszych czasach jest to bardzo niebezpieczny czynnik, niewidoczny, który otacza nas w domu, w pracy, szkole, wszędzie. Technologiczny rozwój w ostatnim czasie doprowadził  do tego, że trzeba nauczyć się życia z polem elektromagnetycznym. Skumulowany efekt promieniowania elektromagnetycznego powodują wszystkie urządzenia elektroniczne dostępne na całym świecie. Konsekwencje promieniowania są miliony razy większe,  niż poziom ziemskiego pola magnetycznego. Czynnik ten powoduje, że zanieczyszczenie środowiska katastrofalnie się zwiększa. WHO (World Health Organization )Światowa Organizacja Zdrowia podała, iż promieniowanie telefonów komórkowych oraz WiFi  jest „możliwym dla ludzi czynnikiem rakotwórczym” . Zostało ono zaklasyfikowane  do kategorii 2b. Naukowcy alarmują i ostrzegają przed promieniowaniem elektromagnetycznym i skutkami jego oddziaływania na organizm, które mogą doprowadzić do katastrofy ogólnoświatowej.

 

Promieniowanie, z którym człowiek ma do czynienia na co dzień

 

TELEFON KOMÓRKOWY

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez telefonu komórkowego. Obecnie w Polsce jest więcej telefonów i kart SIM niż mieszkańców.

Mało kto zastanawia się, w jakim stopniu telefony komórkowe szkodzą naszemu zdrowiu.
Promieniowanie telefonu jest najbardziej niebezpieczne za względu na potężny strumień fal elektromagnetycznych, który skierowany jest bezpośrednio w kierunku głowy. Pamiętajmy o unikaniu rozmów prowadzonych w tłumie, gdyż promieniowanie z różnych aparatów nakłada się i zagrożenie promieniowaniem wzrasta. Nadmierne używanie telefonów komórkowych naraża rozmówców na podniesione ryzyko zachorowań na raka, nowotwory mózgu i inne zagrożenia zdrowia. Niedawno badania przeprowadzone w Szwecji wykazały, że nowotwory nerwu słuchowego występują częściej u osób, które ponad 10 lat korzystają z komórek. Fale o częstotliwości 400-1200MHz niewidocznie napromieniowują mózg, gęstość energii w tym przypadku wynosi setki μW/cm2. Gęstość strumienia fali elektromagnetycznej w odległości 5 cm od anteny wynosi do 7W/cm. Promieniowanie to jest 10 000 razy większe niż dopuszczalna norma, albo sto razy mocniejsze od słońca, które świeci w bezchmurny dzień w średniej szerokości geograficznej. Badania przeprowadzone w ostatnich latach  wykazały zwiększenie o 400% ryzyka wystąpienia nowotworów mózgu u nastolatków używających telefony komórkowe. Dzieci są bardziej podatne na promieniowanie; im mniejsze dzieci, tym głębsza penetracja fal elektromagnetycznych, ponieważ kości czaszki u dzieci są cieńsze. Nasuwa się pytanie, czy warto ryzykować? Co jest ważniejsze ? Telefon czy zdrowie? Nadmierne korzystanie z telefonu może spowodować zmiany w strukturze komórek na poziomie DNA, jak również znacznie osłabić układ odpornościowy stymulując wypryski o podłożu uczuleniowym, podrażnienia, wysypki, rany i wrażenie bycia ukąszonym. Osoby używające telefonów komórkowych przez więcej niż 30 min dziennie, przez okres dłuższy niż cztery lata są narażone na utratę słuchu. Promieniowanie pochodzące z komórek może wywołać szum w uszach i niszczyć komórki słuchowe.

Pamiętaj! Raz zniszczone komórki nie mają zdolności do regeneracji! Zbyt częste korzystanie z telefonów komórkowych może również uszkodzić wzrok na wiele sposobów. Częstotliwość używana przez komórki (900, 1800 MHz e 2450 MHz), skutecznie niszczy tkankę nabłonkową i podnosi temperaturę wewnątrz gałki ocznej. Emisje fal z aparatów komórkowych osłabiają kości i mogą spowodować deficyt melatoniny, która oprócz regulacji rytmu dobowego pełni funkcję przeciwutleniacza wzmacniającego nasz układ odpornościowy. W ostatnim czasie zanotowano znaczny wzrost ryzyka zachorowań na raka gruczołów ślinowych .Czy zdajesz sobie sprawę, że pole elektromagnetyczne wokół aparatów komórkowych i przekaźników powodują zaburzenia snu oraz choroby Alzheimera i Parkinsona? Zagrożenie jest bardzo wielkie nie tylko dla ludzi ale także dla naszego środowiska. Hałas elektromagnetyczny w tle dezorientuje pszczoły i ptaki, które nie są w stanie wrócić do uli i gniazd. Zagrożenie wzrasta z roku na rok, telefony komórkowe to biznes wart miliardy dolarów, większy niż przemysł farmaceutyczny, jednak młodzi ludzie  nie chcą wiedzieć o potencjalnym zagrożeniu, które ich dotyczy. Coraz częściej słyszy się, że firmy ukrywają prawdziwe wyniki badań dotyczących szkodliwości stosowania telefonów komórkowych. Zagrożenie jest bardzo wielkie ale media nie nagłaśniają tego.


KOMPUTER

To genialny wynalazek, który usprawnia pracę tysięcy ludzi, ale jego nadużywanie może spowodować kłopoty ze zdrowiem. Komputer emituje promienie, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Codzienna nadmierna dawka promieniowania może wywoływać bóle głowy, kłopoty ze wzrokiem, trudności w koncentracji, bezsenność, a nawet depresję. Szkodliwe promieniowanie emitowane jest z całego urządzenia, zwłaszcza z tylnych części monitora. Promieniowania rentgenowskiego i pól elektrostatycznych nie ma w obecnych ciekłokrystalicznych wyświetlaczach, natomiast szkodliwe fale wytwarzane są przez źródła zasilania i inne elementy urządzeń. Laptop, który znajduje się za blisko ciała , zwiększa narażenie na promieniowanie.  Dlatego najlepiej nie trzymać go na kolanach, lecz na biurku. Centrum bezpieczeństwa elektromagnetycznego odkrył, że np. w Rosji tylko 15% komputerów są zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, 31% odpowiada częściowo tym wymogom, i aż 54% w ogóle nie odpowiada żadnym normom bezpieczeństwa.
         Komputery i drukarki, szczególnie laserowe, wydzielają szkodliwe gazy. W celu ich neutralizacji dobrze jest uprawiać w pokoju paproć i geranium. Po długiej pracy wypijmy herbatkę z pokrzywy (wymiennie sok z korzenia pietruszki), która usunie z organizmu toksyczne substancje.
Promieniowanie komputera źle oddziałuje na system nerwowy, dlatego warto jeść pokarmy bogate w magnez i witaminy z grupy B (pieczywo razowe, kiełki sojowe, soczewicę, fasolę, orzechy).
Napar z fiołka wonnego wspomaga migrenę i poprawia nastrój. W pomieszczeniu, gdzie znajduje się komputer, zawieśmy lub postawmy kryształ górski (neutralizuje szkodliwe promieniowanie) i spłukujmy go zimną wodą, co 2-3 dni, gdyż inaczej straci swe właściwości.

URZĄDZENIE DOMOWE

We współczesnych mieszkaniach i domach posiadamy dużo różnych urządzeń wytwarzających pola magnetyczne. Trzeba jednak zaznaczyć, że przewody i gniazdka elektryczne zasilające te urządzenia również wytwarzają promieniowanie. Lepiej nie znajdować się w pobliżu działających urządzeń elektrycznych, zwłaszcza przy kuchence mikrofalowej. Mikrofale mają ogromny wpływ na działalność kory mózgowej oraz mięśnia sercowego w okresie płodowym. Dodatkowo przyczyniają się do spadku aktywności grasicy (zwłaszcza fale o częstotliwości powyżej 3000Hz), która jest odpowiedzialna za produkcję limfocytów, czyli powodują upośledzenie działania systemu odpornościowego organizmu. Słabo funkcjonująca grasica sprzyja powstawaniu białaczek, zapalenia mięśnia sercowego i innych chorób. Pola o częstotliwości 50Hz zmieniają m.in. zawartość histonów (proste białka zasadowe występujące w chromosomach i biorące udział w regulacji czynności genów) w mózgu i wątrobie. W związku z tym, mikrofale oddziałują na metabolizm, który decyduje o poziomie funkcjonowania organizmu.

 

NATURALNE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Na powierzchni ziemi istnieje wiele źródeł promieniowania, niekorzystnie wpływających na żywe organizmy. Miejsca te nazywane są strefami promieniowania, które spowodowane są przepływem prądu elektrycznego lub zmianą ładunków w źródle. Przebywając w tych strefach można porównać się do bycia w epicentrum fal elektromagnetycznych. Wywołuje to bardzo  niekorzystny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

W dzisiejszym życiu źródłem promieniowania jest każde urządzenie (każda instalacja), które funkcjonuje dzięki przepływowi prądu np. sieci energetyczne w tym linie wysokiego napięcia, stacje telewizyjne i radiowe, stacje bazowe, sieci telefonów komórkowych, CB-radio, urządzenia nawigacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu, itp.

 

 

WPŁYW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA ZDROWIE

Promieniowanie o dużej mocy powoduje odczucie ciepła , natomiast mniejszą moc nie da się odczuć. Ciężkość skutków promieniowania ma odmienny wpływ na różne osoby, zaczynając od braku skutków, a kończąc na całkowitym wyczerpaniu fizycznym organizmu. Przy tym dochodzi do funkcjonalnych zmian układu nerwowego i mózgu. Duże promieniowanie grozi nawet śmiercią. Co więcej, nawet słaby poziom długotrwałego promieniowania może spowodować:

 • niepokój
 • drażliwość
 • obniżenie odporności
 • zaburzenia psychiczne
 • bezsenność
 • lęk
 • utratę pamięci
 • nowotwór
 • impotencję
 • i wiele innych chorób.


Kobiety w ciąży i dzieci powinny być szczególnie chronione przed skutkami promieniowania  elektromagnetycznego. U mężczyzn fale elektromagnetyczne powodują zmiany hormonalne i patologię układu rozrodczego (bezpłodność). Coraz więcej noworodków ma wady wrodzone. Zdrowiu i przyszłości człowieka grozi niebezpieczeństwo.

 

18
MAR 2020

Niezauważalne niebezpieczeństwo

Promieniowanie elektromagnetyczne (fale elektromagnetyczne) – to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Wszyscy doskonale o tym wiedzą, ale  zapominają o szkodliwości działania tego promieniowania. W dzisiejszych czasach jest to bardzo niebezpieczny czynnik, niewidoczny, który otacza nas w domu, w pracy, szkole, wszędzie. Technologiczny rozwój w ostatnim czasie doprowadził  do tego, że trzeba nauczyć się życia z polem elektromagnetycznym. Skumulowany efekt promieniowania elektromagnetycznego powodują wszystkie urządzenia elektroniczne dostępne na całym świecie. Konsekwencje promieniowania są miliony razy większe,  niż poziom ziemskiego pola magnetycznego. Czynnik ten powoduje, że zanieczyszczenie środowiska katastrofalnie się zwiększa. WHO (World Health Organization )Światowa Organizacja Zdrowia podała, iż promieniowanie telefonów komórkowych oraz WiFi  jest „możliwym dla ludzi czynnikiem rakotwórczym” . Zostało ono zaklasyfikowane  do kategorii 2b. Naukowcy alarmują i ostrzegają przed promieniowaniem elektromagnetycznym i skutkami jego oddziaływania na organizm, które mogą doprowadzić do katastrofy ogólnoświatowej.
 

Co możesz zrobić aby chronić siebie i swoich najbliższych?
Ogranicz do minimum używanie telefonu oraz wszelkiego sprzętu emitującego fale
Zamiast trzymać telefon przy uchu używaj słuchawek lub włącz tryb głośnomówiący
Używaj oryginalnego neutralizatora fal SPINOR z każdym sprzętem emitującym szkodliwe fale
Nie zastanawiaj się czy stać Cię na Spinora!
Zastanów się ile warte jest zdrowie Twoje i Twoich bliskich!
Zamów teraz
© Spinor.pl
Projekt i realizacja:   sakowww.com
Spinor - Jak to działa?